Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


BROKX Electronics

KVK: 24422121

BTW: NL001572255B41

Bezoekadres: Eendrachtstraat 58, te Vlaardingen

Postadres: Willem Beukelszoonstraat 43 A, 3134 LW te Vlaardingen

Email: via "Contact" link op de webshop


hier verder te noemen "BROKX Electronics" hanteert de volgende Algemene Voorwaarden:


Artikel 1 – Privacy

BROKX Electronics respecteert uw privacy. Onze privacy verklaring kunt u altijd inzien door op de link "Privacy verklaring" te klikken, deze is altijd zichtbaar op elke pagina van de webshop. Als u hier vragen over heeft dan kunt u hierover contact met ons opnemen via de “contact” link op de webshop.

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1.

U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het verschil teruggestort.

2.2.

Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

2.3.

Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn producten die zich niet meer in dezelfde staat bevinden zoals deze oorspronkelijk zijn aangeleverd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • na ontvangst beschadigde producten

  • producten die zich niet meer in originele staat bevinden zoals na solderen, buigen van aansluitingen etc.

  • veranderde instellingen hebben, van toepassing bij programmeerbare en instelbare producten

  • veranderingen hebben ondergaan dan wel opzettelijk als onopzettelijk door langdurige blootstelling aan zonlicht (denk hierbij b.v. aan kleurverschillen en fotogevoelige printplaten)

  • aangebrachte markeringen

2.4.

Retourzendingen dienen altijd begeleid te worden door voldoende referentie naar de aankoop zoals aankoopbon of bestelnummer

Het postadres voor uw retourzendingen is:

BROKX Electronics

t.a.v. Retourneren

Willem Beukelszoonstraat 43 A

3134 LW VLAARDINGEN

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1.

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, er is gekozen is voor bank/giro overschrijving of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2.

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.

U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het besteloverzicht met de producten die u heeft gekocht en de kosten. Voor vragen en opmerkingen kunt reageren op deze email.

3.5.

Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Uiteraard gebeurd dit normaal binnen 1 – 3 werkdagen. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. U kunt er voor kiezen de producten alsnog te laten versturen nadat deze weer op voorraad zijn (mits deze leverbaar zijn) of om het aankoopbedrag van de niet te leveren producten terug te laten betalen. Heeft u aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet.

3.6.

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer de juiste verzendwijze selecteert in de winkelwagen of tijdens het bestelproces.

Artikel 4 – De prijs

4.1.

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.

De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen en de gewenste verzendwijze heeft geselecteerd in de winkelwagen of tijdens het bestelproces.

4.2.

Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3.

Mocht de prijs van een product veranderen na de bevestiging van uw bestelling, dan mag dit geen gevolgen hebben voor uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product ten tijde van de bestelling en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop.

4.4.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1.

Klachten over de levering dienen in eerste instantie bij BROKX Electronics gemeld te worden.

Indien nodig zal contact worden gezocht desbetreffende bezorgdienst.

5.2.

Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk, per post of per email (zie “contact” link op de webshop) aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk.

5.3.

Klachten kunnen niet altijd door ons persoonlijk beantwoord worden. Wij zullen indien nodig voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon.

5.4.

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

5.5.

Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van twee jaar van toepassing.

5.6.

Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag van het product aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens geldt dat er zonder een aankoopbon of bestelbevestiging niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.

5.7.

Op verbruiks - en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

Artikel 6 – Disclamers

6.1.

Webshop continuiteit

(A) Noch BROKX Electronics, zijn affiliates, noch een werknemer, agent, derde-partij content provider, evt. licentie garandeert dat de webshop service ononderbroken of foutloos zal zijn: noch geven zij garantie op de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service of op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of de inhoud van informatie, service, (of merchandise) verkregen door de service.

(B) De webshop service is voetstoots, dan wel zonder garanties

(C) De disclaimers in deze sectie zijn van toepassing op elke schade of verwonding veroorzaakt door elk soort gebrek van prestaties, fout, omissie, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of transmissie, computer virus, communicatie lijn fout, diefstal of vernieling of onbevoegde toegang, wijzigingen, onrechtmatige daad, onachtzaamheid, of elke andere oorzaak van een actie.

(D) Onder geen enkele omstandigheid zal BROKX Electronics of een persoon of entiteit betrokken bij de fabricage, productie of distributie van de webshop service verantwoordelijk zijn voor directe, indirecte, onopzettelijke, speciale fouten of beschadigingen als gevolg van gebruik of onvermogen tot gebruik van de webshop service.

6.2.

Feedback door klanten

BROKX Electronics bevestigd niet, en is ook niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enig soort mening, advies of bewering door andere personen dan BROKX Electronics zelf.

6.3.

Derde partijen gerelateerd aan producten

(A) BROKX Electronics bevestigd, garandeert of geeft geen garantie op geen enkel product of service dat aangeboden wordt door een derde partij en zal geen deel uitmaken om in of op een bepaalde manier enige transacties te monitoren tussen de gebruiker en derde partij van producten en services. Bij de aankoop van een product of service via elk soort medium of in omstandigheid, zal elke gebruiker zijn of haar beste inzicht moeten gebruiken en oplettend zijn waar toepasselijk.

(B) Elke gebruiker gaat er specifiek mee akkoord dat BROKX Electronics, zijn affiliates, werknemers of agenten onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, onopzettelijke, speciale fouten of schade als gevolg van het downloaden en gebruik van elke soort software, eigendom of bediend door een derde partij. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk van het behouden en onderhouden van alle telefoon, computer hardware, en andere apparatuur benodigd voor toegang tot en gebruik van de producten, en gebruikers zijn dan ook verantwoordelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

7 – Toepassing van producten op eigen risico

U bent zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze toepassen van de aangekochte producten en de inachtneming van de veiligheid. BROKX Electronics is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, onopzettelijke, speciale fouten of schade als gevolg van onjuiste toepassing.

8 – Beleid

8.1.

Beleid voor jonge kinderen

BROKX Electronics heeft aandacht voor de privacy van jonge kinderen en we verzamelen niet bewustmatig persoonlijke informatie van een kind onder de 18 jaar. BROKX Electronics verkoopt geen producten aan kinderen. Let op: Als je onder de 18 jaar oud bent, moet je toestemming van je ouder of voogd hebben om onze webshop te kunnen gebruiken.

8.2.

Beleidsveranderingen

BROKX Electronics behoudt het recht om van tijd tot tijd veranderingen, modificaties en toevoegingen te maken op dit beleid. Als er significante veranderingen gemaakt worden aan dit beleid zullen we deze hier vermelden. Uiteraard zal er bij elke nieuwe aankoop opnieuw de mogelijkheid worden gegeven deze in te zien. BROKX Electronics raad u aan om af en toe dit beleid te herzien.

9 – Exportcontrole, embargobepalingen

Bepaalde producten, die door BROKX Electronics worden verkocht, kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen. Als klant verplicht u zich om te voldoen aan alle geldende exportvoorwaarden, -beperkingen en -voorschriften. Tevens verplicht u zich, in geval van wederverkoop, deze producten noch rechtstreeks noch indirect te leveren aan landen welke onderworpen zijn aan een handelsembargo. U bent wettelijk verplicht om alle verdere kopers van deze producten op de hoogte te stellen van de noodzaak zich aan deze wetten en verordeningen te houden.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN

Wilt u ons bereiken voor welke reden dan ook in verband met onze Algemene Voorwaarden en de uitvoer daarvan, dan kan dat per email via onze "contact" link op de webshop of per post: BROKX Electronics, Willem Beukelszoonstraat 43A, 3134 LW, VLAARDINGEN

Terug
Copyright © 2024 BROKX Electronics KVK 24422121 BTW NL001572255B41